2023

Sağlık ve Spor Alanında Yılın En İyi Doktora Tezi

Cansel Vatansever

Prof. Dr. Füsun Can’ın danışmanı olduğu Dr. Cansel Vatansever’in “Pseudomonas aeruginosa ST235 Yüksek Riskli Klonunun Kolistin Stresine Karşı Geliştirdiği Benzersiz Adaptif Yanıt” başlıklı doktora tezi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Sağlık ve Spor Alanında Yılın En İyi Doktora Tezi” seçildi. Koç Üniversitesi İş Bankası İnfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde (KUISCID) gerçekleştirilen doktora tez çalışması KLİMİK Kongresinde de sözlü bildiri ödülü kazanmıştı.  Dr. Cansel Vatansever’in doktora tezinin sonuçlarından yola çıkarak hazırladığı iki farklı proje TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından da desteklenmeye hak kazandı. 

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2023

Prof. Dr. Enver Tali Çetin Genç Araştırmacı Ödülü

Zeynep Ece Kuloğlu

Doktora öğrencilerimizden Zeynep Ece Kuloğlu, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) kongresinde sunduğu “Effect of BTN162b2 and CoronaVac boosters on humoral and cellular immunity of individuals previously fully vaccinated with CoronaVac against SARS-CoV-2: A longitudinal study” başlıklı çalışması ile Prof. Dr. Enver Tali Çetin Genç Araştırmacı Birincilik Ödülünü almaya layık görüldü.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2022

En iyi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

Cansel Vatansever

Doktora sonrası araştırmacılarımızdan Cansel Vatansever “Pseudomonas aeruginosa piyoverdin sisteminin ST235 klonundaki virülansı ve patogenezindeki rolü” başlıklı sözlü sunumuyla,  16-20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti kongresinde (TMC)  en iyi sözel bildiri birincilik ödülüne layık görüldü.

En İyi Sözlü Bildiri Ödülü

Cansel Vatansever

Doktora öğrencilerimizden Cansel Vatansever “Pseudomonas aeruginosa ST235 yüksek riskli klonunun demir alım mekanizmaları” başlıklı sözlü sunumu ile Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) tarafından en iyi üçüncü sözlü sunum ödülünü almaya layık görüldü.

Prof. Dr. Enver Tali Çetin Genç Araştırmacı Ödülü

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Doğan

Araştırmacılarımızdan Dr. Öğretim Üyesi Özlem Doğan, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) kongresinde sunduğu “Kolistin dirençli yüksek riskli K.pneumoniae klonlarında virülan faktörlerin belirlenmesi” başlıklı çalışması ile Prof. Dr. Enver Tali Çetin Genç Araştırmacı Birincilik Ödülünü almaya layık görüldü.

Pandemiyi Anlatan En İyi Fotoğraf Ödülü

Doç. Dr. Şiran Keske

Araştırmacılarımızdan Doç. Dr. Şiran Keske, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin (KLİMİK) düzenlediği “fotoğraflarla pandemi öyküleri” temalı fotoğraf yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2020

En iyi Sözlü Bildiri Ödülü

Elif Nurtop

Master öğrencilerimizden Elif Nurtop, “SARS-CoV-2 izolatlarının filogenetik araştırılması” başlıklı sözlü sunumu ile Türk Mikrobiyoloji Derneği tarafından En iyi Sözlü Blidiri ödülü almaya layık görüldü.

En iyi Sözlü Bildiri Ödülü

Gizem Babutçcu

Master öğrencilerimizden Gizem Babuççu ” Kandidemi etkeni Candida parapsilosis izolatlarında azol direncinin Sanger sekanslama yöntemi ile incelenmesi ” başlıklı sözlü sunumu ile Türk Mikrobiyoloji Derneği tarafından En İyİ Sözlü Bildiri Ödülüne ve Kongre Bursunu almaya layık görüldü. 

En iyi Sözlü Bildiri Ödülü

Cansel Vatansever

Doktora öğrencilerimizden Cansel Vatansever ” Kolistin Dirençli Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Resistomun Tam Genom Analizi ile Araştırılması “ başlıklı sözlü sunumu ile Türk Mikrobiyoloji Derneği tarafından En İyİ Sözlü Bildiri Ödülüne ve Kongre Bursunu almaya layık görüldü. 

En iyi Sözlü Bildiri Ödülü

Gülin Özcan

Doktora öğrencilerimizden Gülin Özcan ” Yetişkin ve Pediatrik Hastalarda SARS-CoV-2’nin  Enfektivitesi ve Antikor Yanıtı ” başlıklı sözlü sunumu ile Türk Mikrobiyoloji Derneği tarafından En İyİ Sözlü Bildiri Ödülüne ve Kongre Bursunu almaya layık görüldü. 

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2019

Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü

XX. Türk Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ Ve İnfeksi̇yon Hastaliklari Kongresi̇ (KLİMİK) Kongresi, Antalya, 2019. “Hipervirülan Klebsiella pneumonia savaşının gizemi: Yersinyabaktin

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2017

Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü

XVIII. Türk Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ Ve İnfeksi̇yon Hastaliklari Kongresi̇ (KLİMİK) Kongresi, Antalya, 2017. “Ventilatör İlişkili Pnömonilerin Önlenmesine Yönelik Nanoteknoloji Destekli Endotrakeal Tüp Yüzey Kaplamaları

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2016

Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

Antimikrobiyal Kemoterapi Günleri (AKG), Istanbul, 2016. “Acinetobacter baumannii enfeksiyonlarında kolistin direncine etki eden genetik ve klinik faktörler

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2015

İngiliz Tıp Derneği (British Medical Association) Ödülü

Halk Sağlığı kategorisi, 2015. “Emerging Infectious Diseases: Clinical Case StudiesOnder Ergonul, Fusun Can, Lawrence Madoff, and Murat Akova. Elsevier, 2014.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]