HomeAraştırmaYayınlarSözel Sunumları

 1. Vatansever C, Ozcan G, Kolsuz S, Talay ZG, Ekinci, G, Kuşkucu M, Gönen M, Can F. Pseudomonas aeruginosa ST235 yüksek riskli klonunun demir alım mekanizmaları. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022.
 2. Öztürk S, Çam K, Babuççu G, Kuşkucu A.M, Can F , Doğan Ö.  — C. Parapsilosis azol direnci  mutasyonunun saptanmasında yeni bir yöntem: tARMS-PCR. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 3. Atac N., Bilici K., Koç İ., Khan M., Dogan O., Sennaroglu A., Yagci-Acar F., Can F. Siprofloksasin dirençli üriner enfeksiyonlara yönelik bir yaklaşım: Siprofloksasinin SPION nanoparçacıklarla hedefe yönlendirilmesi. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 4. Manay M., Aydın S., Ozdemir B., Topcu A., Bektas S., Esen B., Ozbek L., Ergonul O. COVID-19 hastalarında gelişen mukormikoz enfeksiyonlarında fataliteyi belirleyen risk faktörleri: Hasta temelli meta-analiz. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 5. Kuloğlu ZE., Nergiz Z., Haykar B., Eren ZB., Vatansever C., Esken G., Barlas T., Kuşkucu MA., Doğan Ö., Ergönül Ö., Can F. SARS-CoV-2 Omicron varyantının iç ortam havasında canlılığı ve aşılı popülasyona bulaşma riski. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 6. Boral J., Vatansever C., Ozcan G., Keske S., Menekse S., Ergonul O., Can F. Pseudomonas aeruginosaKlebsiella Pneumoniae ve Acinetobacter baumannii İzolatlarında Karşılaştırmalı Fenotipik Tolerans ve Persister Hücre Oluşumu. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 7. Ozcan G., Vatansever C., Paerhati E., Turgal M., Gürsoy A., Keskin Ö., Can F., Celik E. Gebeliğin farklı dönemlerinde  vajinal mikrobiyotadaki değişimlerin izlenmesi. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 8. Talay Z. G. ,Kuloğlu Z. E., El R., Esken G., Tok Y., Barlas T.,Kuskucu M.A., Albayrak Ö., Doğan Ö., Yavuz- Şimşek S., Midilli K.,  Ergönül Ö., Can F. SARS-CoV-2’ye karşı CoronaVac ile tam aşılanmış bireylerde BNT162b2 ve CoronaVac güçlendiricilerin immünojenisitesi. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 9. Talay Z. G. ,  Vatansever C., Özcan G., Ekinci G., Can F. THP-1 hücre kökenli makrofajlarda Pseudomonas aeruginosa fagositoz modelinin oluşturulması. XXII. KLİMİK Kongresi, Kongresi, 2022
 10. Güney-Esken G., Onbaşlı K., Demirci G., Vatansever C., Barlas T., Özer B., Nurtop E., Doğan Ö., Yağcı F., Can F. NAC-Ag2S nanoparçacıkların SARS-Cov-2 üzerindeki antiviral etkisinin incelenmesi. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 11. Atac N., Bilici K,, Muti A., Acar-Yagci F., Sennaroğlu A., Can F., Atac, N. SPION Based Therapy Approach for Treatment of E.coli ST131 Infection. ENIUS Meeting (New coatings in urinary Stents). 2019, Malta
 12. Isler B., Cinar G., Aslan A., Demirkaya M.H., Tulek N., Balkan I., Menekse S., Keske S., Vatansever C., Ozer B., Dogan O., Simsek F., Hazirolan G., Yagci S., Arabaci C., Saltoglu N., Azap A., Azap O., Akova M., Can F., Ergonul O. Turkish prospective cohort study on carbapenem resistant Klebsiella pneumonia bactereamia (threat): preliminary results. 29th ECCMID. 2019, Amsterdam
 13. Vatansever C., Menekşe Ş., Dogan O., Gücer L., Ozer B., Ergonul O., Can F. An emerging threat: colistin resistance in high-risk clone of P. aeruginosa. 29th ECCMID, 2019, Amsterdam
 14. Kapmaz M., Keske Ş., Tekin S., Dogan O., Dikenelli B.E., Atac N., Vatansever C., Albayrak Ö., Akbulut Z., Madran B., Dönmez E.H., Ozer B., Aksu D.E., Başkurt D., Berkkan M., Bakır O.V., Gonen M., Can F., Ergonul O. Antibiotic de-escalation opportunities and predictors of fatality in Gram-negative bloodstream infections in Turkey. 29th ECCMID, 2019, Amsterdam
 15. Ozer B., Vatansever C., Ataç N., Doğan Ö., Ergonul O., Can F. Biofilm response of colistin exposed Acinetobacter baumannii. XX. KLIMIK Congress, 2019, Antalya
 16. Vatansever C., Ataç N., Albayrak Ö., Doğan Ö., Şahin E.Ö., Kılıçoğlu K.B., Demiray A., Ergonul O., Gönen M., Can F. The mystery of hypervirulent Klebsiella pneumoniae: Yersiniabactin. XX. KLIMIK Congress, 2019, Antalya
 17. Ergonul Ö, Ucku D, Tanriover C, Demirlenk YZ, Kalay Z, Barçin E, Akyol M, Güçer L, Gönen M, Can F. A meta-analysis for the beneficial role of aminoglycosides in combined regimens against carbapenemase-producing colistinresistant Klebsiella pneumoniae infections. ECCMID 2018, 21-24 April, Madrid.
 18. Oralkan E, Keske Ş, Ergönül Ö, Can F. Can laboratory induction of colistin resistance in Acinetobacter baumannii mimic clinical experience? ECCMID 2018, 21-24 April Madrid.
 19. Keske Ş, Zabun B, Aksoy K, Can F, Ergönül Ö. The impact of rapid molecular test on antimicrobial stewardship in acute diarrhea. ECCMID 2018, 21-24 April, Madrid.
 20. Albayrak Ö, Oray M., Can F., Tuğal-Tutkun İ., Gül A., Uludağ G., Onal S. Effect of Interferon Alpha-2A on Peripheral Blood T Regulatory and T Helper 17 Cells In Patients With Behçet Uveitis Resistant To Conventional Immunomodulatory Therapy. 11th International Congress On Autoimmunity, 2018, Lisbon, Portugal
 21. Vatansever C., Gücer L., Menekşe Ş., Can F. Molecular mechanisms of colistin resistance in Pseudomonas aeruginosa strains. XIX. KLIMIK Congress, 2018, Antalya
 22.  Ataç N., Koşak Ç., Yılgör İ., Yılgör E., Karakaya B., Can F. Nanotechnology aided design of endotracheal tube for prevention from ventilator associated pneumonia. XVIII. KLIMIK Congress, 2017, Antalya
 23. Keske S., Pakaoglu E., Can F., Ergonul O. Panel tests in the diagnosis of acute gastroenteritis. 30th KLIMIK Convention, Antalya, 2016
 24. Can F., Nurtop E., Atac N., Menekse S., Lack N., Kurt Azap O., Yavuz S.S., Yörük F., Karahan S., Demir T., Karaaslan D., Azap A., Ergönül Ö. Mechanisms of colistin resistance among K.pneumonie. 30th KLIMIK Convention, Antalya, 2016
 25. Gucer L.S., Hızal S., Yılmaz O., Nuhoglu H., Can F., Ergonul O. Global spread of Colistin Resistance. 30th KLIMIK Convention, Antalya, 2016
 26. Ergonul O, Ispir P, Nurtop E, Can F. Viral etiology in Respiratory Infections. XVII. KLIMIK Congress, Antalya, 2015