HomeAraştırmaYayınlarSözel Sunumları

 1. Cansel Vatansever, Selin Kolsuz, Gülin Özcan, Jale Boral, Mehmet Gönen, Füsun Can Kolistin dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında virülans faktörlerinin metagenomik ve transkriptomik analizi, 23. KLIMIK Kongresi Antalya 2023.

 2. Kübra Çam, Sevgi Öztürk, Özlem Doğan, Ülkü Alver Şahin, Eftade Emine Gaga, Füsun Can, Semra Malkoç, Hasan Bayram, COVID-19 pandemisinin ilk zirve döneminde Türkiye’de farklı bölgelerden toplanan hava örneklerinde Aspergillus türlerinin azol direnci, 23 KLIMIK Kongresi Antalya, 2023.

 3. Kübra Çam, Ahmetcan Sezen, Doğa İlki, Jude Husam Tubail, Şinası Karvar, Nuran Deliağaoğlu, Özlem Özkan Güler, Birsen Mutlu, Buket Ertürk Sengel, Arzu İlki, Emel Gürcüoğlu, Demet Timur, Oğuz Evlice, Aynur Gülcan, Yasemin Tezer, Semra Turan, Çağla Karakoç, Füsun Can, Önder Ergönül, Özlem Doğan, Süda Tekin, Candida parapsilosis’de yükselen azol direnci, KLIMIK mantar enfeksiyonları çalışma grubu çok merkezli gözlemsel araştırma ön sonuçları, 23. KLIMIK Kongresi, Antalya 2023.

 4. Jale Boral, Cansel Vatansever, Gülin Özcan, Siran Keske, Sirin Menekse, Onder Ergonul, Füsun Can, Kolistin Maruziyetinde Acinetobacter baumannii: Direnç ve Virülans Mekanizmalarının Metagenomik, Transkriptomik ve Fenotipik Analizi, 23. KLIMIK Kongresi, Antalya 2023.

 5. Fatihan Pınarlık, Lal Sude Gücer, Jale Boral, Güz Ekinci, Francis Korshe Cooper, Nazlı Ataç, Füsun Can, Önder Ergönül, Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonlarının Klinik ve Moleküler Özellikleri, 23. KLIMIK Kongresi, Antalya 2023.

 6. Güz Ekinci, Cansel Vatansever, Zeliha Akbulut Genç, Mahir Kapmaz, Jale Boral, Olga Meltem Akay, Füsun Can, Önder Ergönül,Erişkin hematolojik maligniteli hastalardan izole edilen Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae izolatlarının moleküler karakterizasyonu, 23. KLIMIK Kongresi, Antalya 2023.

 7. Zeynep Gülçe Talay, Erkan Kalafat, Gulen Guney-Esken, Metehan Berkkan, Ceren Unal Koc, Tayfun Barlas, Sebile Cekic Guler, Cengiz Alatas, Bulent Urman, Isil Ayhan, Oya Demirci, Emine Aydın, Orhan Sahin, Hanne Bulat, Reyhan Ayaz, Said Incir, Ozlem Dogan, Ebru Celik2, Fusun Can, BNT162b2 ve CoronoVac ile asilanmis gebelerde hucresel bagisiklik yanitinin arastirilmasi, 23. KLIMIK Kongresi, Antalya 2023.

 8. Zeynep Ece Kuloğlu, Zeynep Bengi Eren, Bedirhan Haykar, Berk Kabadayı, Zeynep Ece Kuloğlu, Cansel Vatansever, Kamila Nurlybayeva, Sedat Ay, Gül Eyikudamacı, Tayfun Barlas, Mert Kuşkucu, Önder Ergönül, Füsun Can, Sonbahar ve Kış Aylarında Hastane ve Üniversite Kampüsü Riskli Kapalı Alanlarının Havasında Solunum Yolu Virüslerinin Dağılımı: Gerçek Zamanlı İzlem Sistemi, 23. KLIMIK Kongresi, Antalya 2023.

 9. Vatansever C, Ozcan G, Kolsuz S, Talay ZG, Ekinci, G, Kurt-Azap O, Gönen M, Can F. The virulence of the Pseudomonas aeruginosa pyoverdine system in ST235 clone and its role in its pathogenesis. XL. Turkish Microbiology Society (TMC) Congress, Antalya, 2022.Ozcan G, Vatansever C, Boral J, Menekse S, Gönen M, Ergonul O, Can F.
 10. Ozcan G, Vatansever C, Boral J, Menekse S, Gönen M, Ergonul O, Can F.  Metagenomic and transcriptomic analysis of the virulence characteristics of the tolerant cell form of Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae. XL. Turkish Microbiology Society (TMC) Congress, Antalya, 2022.
 11. Boral J., Vatansever C., Ozcan G., Keske S., Menekse S., Gonen M., Ergonul O., Can F. Metagenomic, Transcriptomic and in vivo analysis of Colistin Resistance and Virulence of Acinetobacter baumannii XL. TMC Congress, Antalya, 2022.
 12. Gülen Esken, Mahir Kapma, Derya Salim Uymaz, Gülin Özca, Tayfun Barlas, Mete Manici, Şiran Keske, Mert Kuşkuc, Önder Ergönül, Füsun Can. Viral shedding characteristics of a complicated monkeypox case XL. TMC Congress, Antalya, 2022.
 13. Francis Cooper,  Nazlı Ataç,  Cansel Vatansever, Fusun Can Önder Ergönül. Assessing cefiderocol antimicrobial profile against carbapenem-resistant (CR) gram-negative bacteria XL. TMC Congress, Antalya, 2022
 14. Vatansever C, Ozcan G, Kolsuz S, Talay ZG, Ekinci, G, Kuşkucu M, Gönen M, Can F. Pseudomonas aeruginosa ST235 yüksek riskli klonunun demir alım mekanizmaları. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022.
 15. Öztürk S, Çam K, Babuççu G, Kuşkucu A.M, Can F , Doğan Ö.  — C. Parapsilosis azol direnci  mutasyonunun saptanmasında yeni bir yöntem: tARMS-PCR. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 16. Atac N., Bilici K., Koç İ., Khan M., Dogan O., Sennaroglu A., Yagci-Acar F., Can F. Siprofloksasin dirençli üriner enfeksiyonlara yönelik bir yaklaşım: Siprofloksasinin SPION nanoparçacıklarla hedefe yönlendirilmesi. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 17. Manay M., Aydın S., Ozdemir B., Topcu A., Bektas S., Esen B., Ozbek L., Ergonul O. COVID-19 hastalarında gelişen mukormikoz enfeksiyonlarında fataliteyi belirleyen risk faktörleri: Hasta temelli meta-analiz. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 18. Kuloğlu ZE., Nergiz Z., Haykar B., Eren ZB., Vatansever C., Esken G., Barlas T., Kuşkucu MA., Doğan Ö., Ergönül Ö., Can F. SARS-CoV-2 Omicron varyantının iç ortam havasında canlılığı ve aşılı popülasyona bulaşma riski. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 19. Boral J., Vatansever C., Ozcan G., Keske S., Menekse S., Ergonul O., Can F. Pseudomonas aeruginosaKlebsiella Pneumoniae ve Acinetobacter baumannii İzolatlarında Karşılaştırmalı Fenotipik Tolerans ve Persister Hücre Oluşumu. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 20. Ozcan G., Vatansever C., Paerhati E., Turgal M., Gürsoy A., Keskin Ö., Can F., Celik E. Gebeliğin farklı dönemlerinde  vajinal mikrobiyotadaki değişimlerin izlenmesi. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 21. Talay Z. G. ,Kuloğlu Z. E., El R., Esken G., Tok Y., Barlas T.,Kuskucu M.A., Albayrak Ö., Doğan Ö., Yavuz- Şimşek S., Midilli K.,  Ergönül Ö., Can F. SARS-CoV-2’ye karşı CoronaVac ile tam aşılanmış bireylerde BNT162b2 ve CoronaVac güçlendiricilerin immünojenisitesi. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 22. Talay Z. G. ,  Vatansever C., Özcan G., Ekinci G., Can F. THP-1 hücre kökenli makrofajlarda Pseudomonas aeruginosa fagositoz modelinin oluşturulması. XXII. KLİMİK Kongresi, Kongresi, 2022
 23. Güney-Esken G., Onbaşlı K., Demirci G., Vatansever C., Barlas T., Özer B., Nurtop E., Doğan Ö., Yağcı F., Can F. NAC-Ag2S nanoparçacıkların SARS-Cov-2 üzerindeki antiviral etkisinin incelenmesi. XXII. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2022
 24. Atac N., Bilici K,, Muti A., Acar-Yagci F., Sennaroğlu A., Can F., Atac, N. SPION Based Therapy Approach for Treatment of E.coli ST131 Infection. ENIUS Meeting (New coatings in urinary Stents). 2019, Malta
 25. Isler B., Cinar G., Aslan A., Demirkaya M.H., Tulek N., Balkan I., Menekse S., Keske S., Vatansever C., Ozer B., Dogan O., Simsek F., Hazirolan G., Yagci S., Arabaci C., Saltoglu N., Azap A., Azap O., Akova M., Can F., Ergonul O. Turkish prospective cohort study on carbapenem resistant Klebsiella pneumonia bactereamia (threat): preliminary results. 29th ECCMID. 2019, Amsterdam
 26. Vatansever C., Menekşe Ş., Dogan O., Gücer L., Ozer B., Ergonul O., Can F. An emerging threat: colistin resistance in high-risk clone of P. aeruginosa. 29th ECCMID, 2019, Amsterdam
 27. Kapmaz M., Keske Ş., Tekin S., Dogan O., Dikenelli B.E., Atac N., Vatansever C., Albayrak Ö., Akbulut Z., Madran B., Dönmez E.H., Ozer B., Aksu D.E., Başkurt D., Berkkan M., Bakır O.V., Gonen M., Can F., Ergonul O. Antibiotic de-escalation opportunities and predictors of fatality in Gram-negative bloodstream infections in Turkey. 29th ECCMID, 2019, Amsterdam
 28. Ozer B., Vatansever C., Ataç N., Doğan Ö., Ergonul O., Can F. Biofilm response of colistin exposed Acinetobacter baumannii. XX. KLIMIK Congress, 2019, Antalya
 29. Vatansever C., Ataç N., Albayrak Ö., Doğan Ö., Şahin E.Ö., Kılıçoğlu K.B., Demiray A., Ergonul O., Gönen M., Can F. The mystery of hypervirulent Klebsiella pneumoniae: Yersiniabactin. XX. KLIMIK Congress, 2019, Antalya
 30. Ergonul Ö, Ucku D, Tanriover C, Demirlenk YZ, Kalay Z, Barçin E, Akyol M, Güçer L, Gönen M, Can F. A meta-analysis for the beneficial role of aminoglycosides in combined regimens against carbapenemase-producing colistinresistant Klebsiella pneumoniae infections. ECCMID 2018, 21-24 April, Madrid.
 31. Oralkan E, Keske Ş, Ergönül Ö, Can F. Can laboratory induction of colistin resistance in Acinetobacter baumannii mimic clinical experience? ECCMID 2018, 21-24 April Madrid.
 32. Keske Ş, Zabun B, Aksoy K, Can F, Ergönül Ö. The impact of rapid molecular test on antimicrobial stewardship in acute diarrhea. ECCMID 2018, 21-24 April, Madrid.
 33. Albayrak Ö, Oray M., Can F., Tuğal-Tutkun İ., Gül A., Uludağ G., Onal S. Effect of Interferon Alpha-2A on Peripheral Blood T Regulatory and T Helper 17 Cells In Patients With Behçet Uveitis Resistant To Conventional Immunomodulatory Therapy. 11th International Congress On Autoimmunity, 2018, Lisbon, Portugal
 34. Vatansever C., Gücer L., Menekşe Ş., Can F. Molecular mechanisms of colistin resistance in Pseudomonas aeruginosa strains. XIX. KLIMIK Congress, 2018, Antalya
 35.  Ataç N., Koşak Ç., Yılgör İ., Yılgör E., Karakaya B., Can F. Nanotechnology aided design of endotracheal tube for prevention from ventilator associated pneumonia. XVIII. KLIMIK Congress, 2017, Antalya
 36. Keske S., Pakaoglu E., Can F., Ergonul O. Panel tests in the diagnosis of acute gastroenteritis. 30th KLIMIK Convention, Antalya, 2016
 37. Can F., Nurtop E., Atac N., Menekse S., Lack N., Kurt Azap O., Yavuz S.S., Yörük F., Karahan S., Demir T., Karaaslan D., Azap A., Ergönül Ö. Mechanisms of colistin resistance among K.pneumonie. 30th KLIMIK Convention, Antalya, 2016
 38. Gucer L.S., Hızal S., Yılmaz O., Nuhoglu H., Can F., Ergonul O. Global spread of Colistin Resistance. 30th KLIMIK Convention, Antalya, 2016
 39. Ergonul O, Ispir P, Nurtop E, Can F. Viral etiology in Respiratory Infections. XVII. KLIMIK Congress, Antalya, 2015