Mikoloji Laboratuvarı 

Mikoloji laboratuvarı, BSL-2 laboratuvar tesisleri ile entegre olan, sadece mantar çalışmaları için ayrılmış ayrı bir bölümde yürütülmektedir. Mikoloji Laboratuvarının  bu benzersiz tasarımı, tıbbi açıdan önemli küfler ve mayalar dahil olmak üzere neredeyse her tür mantarın manipülasyonunu ve incelenmesini sağlar. Mikoloji laboratuvarında, biyogüvenlik kabinleri, otomatik seyreltme sistemleri ve inkübatörler kullanılarak maya ve küflerin antifungal direnci ve virülansına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca floresan ve faz kontrast mikroskobu görüntüleme sistemleri yardımıyla mantar biyofilm direnci ve görüntüleme çalışmaları yapılabilmektedir.