Devam Eden COVID-19 Araştırmaları
  1. Covid-19 Patogenezinde Reaktif Oksijen Türlerinin ve Reaktif Nitrojen Türlerinin Rolü ve Mekanizması. TUBITAK Uluslararası İşbirliği- 2021
  2. COVID19 enfeksiyonunda Nötralizan antikorların gösterilmesi için Floresan Antikor Temelli Tanı Kiti Geliştiirlmesi- Cerrahpaşa Üniversitesi BAP-2020
  3. SARS-CoV2’nin hücre replikasyonunun inhibe edilmesinde Ag2 Nanopartiküllerin Kullanılması- College of Science 2020
  4. SARS-CoV2 aşısı sonrası hücresel ve humoral immune yanıtın izlenenmesi- İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-20201
  5. COVID19 hastalarının serum proteomic değişiklikleri ve tanı için aday biyomarker bulunması – KUTTAM-2020
Tamamlanan COVID-19 Araştırmaları
  1. “SERS temelli COVID-19 tanı kiti ve ölçüm donanımı geliştirilmesi ve klinik validasyonu” . TUSEB (2020).
  2. Effectiveness of different types of Masks in Aerosol Dispersion in SARS CoV-2- college of Sciences-2020