BSL-2 Laboratuvarı

Laboratuvar 4 farklı alt birimden oluşmaktadır: bakteriyelviralbiyofilm ve moleküler araştırma birimleri.

 

Bakteriyel araştırma ünitesinde Biyogüvenlik Seviye 2 kabinleri ve gerçek zamanlı kültür izleme kabinleri, canlı hücre görüntüleme sistemi, otomatik seyreltme cihazı, spektrofotometre, küvözler ve mikroskobik görüntüleme sistemleri bulunmaktadır. Bu altyapı, antimikrobiyal direnç, evrimsel biyoloji, bakteriyel virülans üzerine in vitro çalışmaların yanı sıra C.elegans modellerinde hastalık patogenezi üzerine çalışmalar yapılmasına imkan vermektedir.

Viral araştırma biriminde altyapı, bio-risk grup 2 viral patojenler ile çalışmalar, 2D ve 3D hücre kültürlerinde antiviral ilaç araştırmaları, özellikle T hücre ve B hücre yanıtı üzerine immünopatogenez çalışmaları ve aerosol iletim dinamikleri ile çalışmalara olanak sağlamaktadır.

Biofilm ünitesinde, biyofilm reaktörleri dinamik biyofilm model çalışmalarına olanak sağlar. Ayrıca akışkan biyofilm modellemesine izin veren kılcal sistemler bu ünitede mevcuttur.

Moleküler araştırma biriminde genomik, transkriptomik ve proteomik araştırmalar için amplifikasyon, sekanslama, görüntüleme ve western blot sistemleri; bakteriyel epidemiyolojik çalışmalarda ve salgın analizinde pulse-field jel elektroforez kullanılmaktadır.