KUISCID Vertikal

Vertikal Öğrenme

Vertikal öğrenme, lider kişilerin yeteneklerini pek çok alanda geliştiren dönüştürücü bir süreçtir. Vertikal öğrenmenin merkezinde motivasyonu arttırma, stratejik düşünme ve sorunlara çözüm getirme, yeniliğe öncü olma ve çeşitliliğe karşı hoşgörü vardır.

KUISCID Vertikal

KUISCID Vertikal, vertikal öğrenme modeli ve kanıta dayalı araştırma ilkeleri üzerine kurulmuştur. Farklılıkları benimseme, motivasyonu yükseltme ve üretkenliğin arttırılmasını amaçlar. KUISCID Vertikal günümüzün değişken şartlarında duygusal zeka, örüntü tanıma ve problem çözme üzerine yoğunlaşır. Bu doğrultuda, iletişim, işbirliği ve disiplinler arası araştırmaları önemsiyoruz.

Misyon

İmmünoloji, mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı alanları ile ilgilenen motivasyonu yüksek öğretmen, öğrenci ve araştırmacıları bir araya getiren geniş bir topluluk oluşturmak.

Vizyon

KUISCID Vertikal enfeksiyon hastalıkları alanındaki araştırmalara öncülük edecek ve politika belirleyicilere kanıta dayalı çözümler ile yardımcı olacaktır.

Makaleler

  1. Ergönül Ö, Akyol M, et al. National case fatality rates of the COVID-19 pandemic. Elsevier; 2020.
  2. Ergönül O, Keske S, Çeldir MG, et al. Systematic Review and Meta-analysis of Postexposure Prophylaxis for Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus among Healthcare Workers. Emerging infectious diseases 2018;24:1642-8.
  3. Ince Y, Yasa C, Metin M, et al. Crimean-Congo hemorrhagic fever infections reported by ProMED. International Journal of Infectious Diseases 2014;26:44-6.
  4. Onder E, Can Ege Y, Mahmut Alp E, et al. Who can get the next Nobel Prize in infectious diseases?  International Journal of Infectious Diseases 2016:88-91.
  5. Eren ÖC, Yigit YE, Özel M, Tutucu F, Çınar G, Ergönül Ö. HIV as a Chronic Disease: Are Primary Care Physicians Ready? Infect Dis Clin Microbiol 2020; 2: 78-90.
  6. Onal S, Uludağ G, Metin MM, Onay A, Önder E. A severe sight-threatening complication of herpes zoster ophthalmicus: Orbital Apex Syndrome. Infect Dis Clin Microbiol 2019; 3: 143-148.
  7. Yerlikaya A, Eryılmaz B, Kahyaoğlu B, Ergönül Ö. Rhombencephalitis with Listeria monocytogenes. Infect Dis Clin Microbiol 2019; 1: 47-54.
  8. Kayı İ, Yavaş G, Uçurum BE, Yılmaz P, Gökçek B, Oğuzer ŞE, et al. Predictors of Human Papilloma Virus Vaccination Uptake among Female University Students in Turkey. Infect Dis Clin Microbiol 2020; 3: 138-146.