BSL-3 Laboratuvarı

KU-IS CID BSL-3 laboratuvarı, Avrupa Birliği Standartları’na uygun olarak tasarlanmış negatif basınçlı üç ayrı çalışma ünitesinden oluşmaktadır. Hava akışı temiz alandan bulaşıcı etkenlerin üretildiği ve çalışıldığı iç odalara yönlendirilir, böylece kirli hava iç odalarda tutulur ve ayrı bir havalandırma kanalı vasıtasıyla filtrasyon sistemleri ile hastane dışına çıkarılır. Her bir çalışma biriminin kendi biyogüvenlik kabini, soğutma ve inkübatör sistemi vardır.

Araştırmacılar BSL-3 laboratuvarında çalışırken, tamamen korumalı laboratuvar kıyafetleri, PAPR (tamamen kapalı pille çalışan havalandırma sistemi) ile çalışmaktadırlar. BSL-3 laboratuvarı, kurulum ve uygulama prosedürleri açısından uluslararası biyogüvenlik standartlarına bağlıdır. BSL-3 laboratuvarı, uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından sertifikalandırılmıştır.

BSL-3 ünitesinde, biyo-risk grup 3 viral patojenlerle yapılan araştırmalar için 2D ve 3D hücre modellerinde faz kontrastı ve floresan görüntüleme sağlayan “Celigo Görüntü Sitometri” sistemi, ters mikroskoplar, otomatik hücre görüntüleme sistemleri kullanılmaktadır.