Direktör’ün Mesajı

https://kuiscid.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2021/03/OR_0033.png
"Yeni enfeksiyonlar, dünyanın zorlu bir halk sağlığı sorunudur. Nobel ödüllerinin üçte birinden fazlasının enfeksiyonlar ve bağışıklık alanında olması, konunun bilimsel gelişimdeki önemini gösterir. 2010'dan beri Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, çeşitli enfeksiyonlar üzerinde çalıştık, ancak COVID-19 salgınının hepimiz üzerinde olağanüstü bir etkisi oldu ve salgın, bulaşıcı hastalıkların zorlu sorunlarının üzerinde bir mercek işlevi gördü. Dünyayı böylesine etkileyen bir kriz bizi kapasiteyi artırmaya zorladı. İş Bankası sorumlu bir kurum örneği göstererek böylesine zor bir görevde bize destek oldu. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji, immünoloji, epidemiyoloji, halk sağlığı gibi ilgili disiplinlerde; sosyoloji, kantitatif yöntemler, psikoloji ve ekonomi gibi diğer tüm ilgili alanlarda araştırma, eğitim ve bilgi yayma kapasitemizi arttırdık. Merkezimiz çok farklı disiplinleri bir araya getiren, hasta başındaki işlemlerden (sahadan) laboratuvar çalışmalarına uzanan çok yönlü bir yapıya sahiptir. Zorlu halk sağlığı sorunları, odak noktamız olacaktır. Çözüme ulaşabilmek için hipotezi sahadan laboratuvarlarımıza getiriyoruz. Yatay ve dikey ağımızı artırıp, Dünyanın her yerindeki mezun öğrencilerimizi düşünerek, hissederek daha fazlasını başarmak için çalışacağız. Hepimizin inandığı ve söylediği gibi, ‘’Hayatta en güçlü rehberimiz bilimdir.”
Prof. Dr. Önder Ergönül
Direktör