Tüberküloz Laboratuvarı

Tüberküloz araştırma birimi, ulusal standartlara göre tasarlanmıştır ve kültür, ilaç duyarlılık testleri ve genotipleme analizi için gerekli altyapılardan oluşur. Birçok ilaca dirençli tüberküloz ülkemizde ve çevre ülkelerde kritik bir halk sağlığı sorunu olduğu için klinik, mikrobiyolojik ve epidemiyolojik çalışmalar yapılmaktadır.